Jasenovac

°C

Potpisan Ugovor za Izgradnja reciklažnog dvorišta Jasenovac

Potpisan Ugovor za Izgradnja reciklažnog dvorišta Jasenovac

Novosti

Ugovor o dodjeli  bespovratnih sredstava za projekte  koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. za Reciklažno dvorište Jasenovac  za Općinu Jasenovac potpisala je 25.9.2017. godine Općinska načelnica Marija Mačković kao korisnik bespovratnih sredstava u iznosu od 1.722.632,95 kn.  U ime Posredničkog tijela razine 2  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisao je Ugovor  20.9.  direktor Fonda  Dubravko Ponoš, a za Posredničko tijelo razine 1. Ugovor je potpisao ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić 5.10. 2017. godine.

Prema potpisanom ugovor rok za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta je 12 mjeseci od potpisa Ugovora.

Izgradnja reciklažnog dvorišta planirana je na Poljoprivredno-industrijskoj zoni  na k.č. br.1301/ k.o. Jasenovac.

Slijedi provođenje postupka javne nabave.

Situacija objekta i opreme ispod.

Pridruženi dokumenti