Jasenovac

°C

Potpisan Ugovor za modernizaciju dijela nerazvrstanih cesta u naselju Jasenovac

Potpisan Ugovor za modernizaciju dijela nerazvrstanih cesta u naselju Jasenovac

Novosti

U središnjem Državnom uredu za stambeno zbrinjavanje općinska načelnica potpisala je Ugovor u vrijednosti od 148.968,75 kn za modernizaciju dijela nerazvrstanih cesta u naselju Jasenovac.

U ime Središnjeg ureda ugovor je potpisao državni tajnik Nikola Mažar. Na Javni poziv ureda kojim se potiče održivi povratak na područjima posebne državne skrbi općina Jasenovac se prijavila sa navedenim projektom. Od ukupno pristiglih 42 projekta na javni natječaj , Općina Jasenovac bila je među 11 odobrenih projekata  koji zadovoljavaju uvjete i kriterije Javnog natječaja.

Osim potpisa Ugovora načelnica Marija Mačković pozvala je državnog tajnika u radni posjet Općini Jasenovac kako bi se riješili problemi podnositelja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje sa područja Općine Jasenovac , kao i problem rješavanja obnove  bivše „policijske „ zgrade u samom  centru Jasenovca. Ista je vrlo opasna za prolaznike i narušava izgled samog središta naselja. Nako dugotrajnog postupka rješavanja imovinskih odnosa vlasnik dotične zgrade i zemljišta je Općina Jasenovac.