Jasenovac

°C

POTPISANI UGOVORI ZA IZGRADNJU I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA „JASENOVAC“

POTPISANI  UGOVORI ZA  IZGRADNJU I  OPREMANJE  RECIKLAŽNOG  DVORIŠTA „JASENOVAC“

Novosti

Općina Jasenovac po Zakonu o održivom gospodarenju u obvezi je osigurati funkcioniranje jednog reciklažnog dvorišta. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Općini Jasenovac financirao je u 100 % - tnom iznosu izradu projektne dokumentacije temeljem koje je ishođena pravomoćna Građevinska dozvola 30. lipnja 2015. godine.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisalo je otvoreni  poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. -2020. godine i Općina Jasenovac u 2017.  godini na isti poziv prijavila je projekt Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Poljoprivredno industrijskoj zoni u Jasenovcu.

Općini Jasenovac projekt  je odobren i u listopadu je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. -2020. godine – Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK. 06.3.1.03.0011 za Izgradnju reciklažnog dvorišta Jasenovac sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike  i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 2.026.627,00 kn, a Općini Jasenovac će se dodijeliti bespovratna sredstva  u iznosu od 1.722.632,95 kn, što iznosi 85% sredstava, 15 %  vlastitog udjela Općina Jasenovac osigurala je 10 %  preko Fonda za sufinanciranje i provedbu projekata na lokalnoj razini unutar Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a ostalo je iz sredstava vlastitog proračuna u iznosu od 5 %.

U studenom 2017. godine  proveden je postupak  javne nabave za predmet nabave IZGRADNJA I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U JASENOVCU, procijenjene vrijednosti nabave u iznosu: 1.583.939,00 kn (bez PDV-a)  koji je podijeljen na grupe:

 

Grupa A- izvođenje radova izgradnje reciklažnog dvorišta

Grupa B- opremanje reciklažnog dvorišta

Na natječaj su pristigle tri valjane ponude ponuditelja:

  1. 1.      PROMET GRAĐENJE  d.o.o., Industrijska 28, 34 000 Požega;
  2. 2.      KAPITEL d.o.o., Trg Vladimira Nazora 15, 10 310 Ivanić Grad ;
  3. 3.      Zajednica ponuditelja: MIPEK d.o.o., Industrijska cesta 14, 10 314 KRIŽ

  ELEKROCENTER PETEK d.o.o., Etanska cesta 8, Ivanić Grad

Za Grupu A – Izvođenje radova izgradnje reciklažnog dvorišta sklopljen je 15.02. 2018. godine Ugovor s tvrtkom PROMET GRAĐENJE d.o.o., OIB: 37123159229, Industrijska 28, Požega s ugovorenom cijenom od 1.092.363,29 kn bez PDV-a, odnosno 1.365.454,11 kn s PDV-om.

Za Grupu B – Opremanje reciklažnog dvorišta sklopljen je dana 15.02. 2018. godine Ugovor sa zajednicom ponuditelja MIPEK d.o.o. Industrijska cesta 14, 10 314 Križ, OIB 07285361673  i ELEKTROCENTARPETEK d.o.o.,  Etanska cesta 8, 10 310 Ivanić Grad, OIB 17491977848  s ugovorenom cijenom od 421.217,68 kn bez PDV-a, odnosno 526.522,10 kn s PDV-om.

Sklopljena su i dva Ugovora za tehničku pomoć sa tvrtkom PanGeo projekt d.o.o. iz Zagreba  i Ugovor za provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti sa tvrtkom Maxicon d.o.o. iz Zagreba.

Također je sklopljen i Ugovor o stručnom nadzoru sa tvrtkom TENZOR d.o.o. iz Zagreba, a prijavljen je i početak gradnje, te se 12. ožujka očekuje početak izvođenja radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Jasenovac na lokaciji poduzetničke zone u Jasenovcu.

Paralelno sa radovima kreću i aktivnosti vezane uz promidžbu projekta, tiskani su letci i plakati, koji će se podijeliti svim domaćinstvima na području općine Jasenovac.

Svrha ovog projekta je izgradnja reciklažnog dvorišta „Jasenovac“ u općini Jasenovac te doprinos povećanju stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koje se odlaže na odlagalište. Izgradnjom reciklažnog dvorišta potaknuti će se i povećati odvajanje, te prikupljanje problematičnog otpada iz kućanstava, električnog i elektroničkog otpada, glomaznog otpada te posebnih kategorija otpada i time osigurati njegovu odgovarajuću oporabu i zbrinjavanje.

Po završetku projekta Reciklažnim dvorištem upravljati će Komunalni servisi Jasenovac d.o.o., a predviđa se rad u jednoj smjeni, kao i raspodjela jednog zaposlenika iz postojećeg kadra kojima raspolažu Komunalni servisi Jasenovac d.o.o.