Jasenovac

°C

POZIV ZA EDUKATIVNU RADIONICU 09. 05. 2018. godine

POZIV  ZA  EDUKATIVNU  RADIONICU  09. 05. 2018. godine

Novosti

U Vijećnici Općine Jasenovac održati će se edukativna radionica za odrasle 09. svibnja 2018. godine s početkom u 13,00 sati. Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju radionici koja se provodi u okviru projekta izgradnje reciklažnog dvorišta na području Općine Jasenovac.

Tvrtka Maxicon d.o.o. iz Zagreba vezano uz projekt izgradnje Reciklažnog dvorišta u Jasenovcu za Općinu Jasenovac provodi informativno-obrazovne aktivnosti za javnost.
Dio tih aktivnosti obuhvaća provedbu edukativnih radionica za djecu. Radionice za djecu održati će se u Osnovnoj školi u Jasenovcu i u Područnoj školi u Puskoj također 09. svibnja u dopodnevnim satima.
Radionice su koncipirane u vidu PP prezentacije i interaktivne komunikacije vezano uz gospodarenja otpadom na području Općine Jasenovac, a u radu edukativnih radionica obavezno će sudjelovati i Komunalni servisi Jasenovac d.o.o.

Trajanje radionice predviđeno je oko 45 min (1 školski sat).