Jasenovac

°C

PREDSTAVLJEN PROJEKT DOVRŠETKA IZGRADNJE POLJOPRIVREDNO-INDUSTRIJSKE ZONE I MODERNIZACIJA PRILAZNE CESTE (STARA CESTA)

PREDSTAVLJEN PROJEKT DOVRŠETKA IZGRADNJE POLJOPRIVREDNO-INDUSTRIJSKE ZONE I MODERNIZACIJA PRILAZNE CESTE (STARA CESTA)

Arhiva novosti

Općinska načelnica Marija Mačković je 14. veljače 2012. godine sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje  (SAFU) potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt „Dovršetak izgradnje infrastrukture i modernizacija pristupne ceste za otvaranje novih radnih mjesta u Jasenovcu“,

Projekt je   predstavljen je na konferenciji za medije koja je održana u vijećnici Općine Jasenovac  28. veljače 2012. godine  u 13,00 sati.  Nositelj projekta je Općina Jasenovac. Partner na projektu je Razvojna  agencija Sisačko-moslavačke županije (SI-MO-RA), suradnik na  projektu je Poljoprivredna zadruga „Sava“ Jasenovac.

            Načelnica Marija Mačković u  uvodnoj  riječi istaknula je kako je  projekt prije više od godinu dana kandidiran na Program Europske unije, Komponenta-IPA III C - Poslovno orijentirana infrastruktura.

Ukupna  vrijednost projekta po potpisanom ugovoru je  926.165,32 eura, od toga 75% financirati  će se  sredstvima Europske unije unutar programa IPA IIIC – BRI Bespovratna sredstva za poslovnu infrastrukturu, u iznosu od 5.210.374,55 kn a ostalih 25% financira će se iz ostalih izvora.  Početak projekta računa se dan nakon potpisivanja ugovora tj. 15.02.2012. godine. Trajanje projekta je 18 mjeseci dakle do 15.8.2013. godine .

Projekt obuhvaća izgradnju prometnog koridora s komunalnom infrastrukturom koja obuhvaća vodoopskrbni sustav, sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda, telekomunikacijski i elektroopskrbni  sustav i javnu rasvjetu unutar drugog dijela zone, te modernizaciju pristupne ceste koja će povezivati zonu s autocestom A3 (E70).

 Osim infrastrukturnih radova, projekt obuhvaća edukativne i marketinške aktivnosti. Edukativne aktivnosti su usmjerene, ne samo prema menadžmentu zone i voditeljima projekta, već i prema poduzetnicima i nezaposlenima. Također, predviđena je uspostava Info točke za poduzetnike gdje će moći dobiti sve potrebne informacije o Poljoprivredno-industrijskoj zoni, te će ona nastaviti s radom nakon završetka provedbe projekta. Uz to u projekt su uključene marketinške aktivnosti koje će pridonijeti većoj vidljivosti zone i informiranju potencijalnih investitora kao što su promotivni letci, postavljanje panoa na ulasku i silasku sa auto-ceste, radijskim emisijama i džinglovima.

            Glavni cilj projekta je doprinos razvoju i povećanju konkurentnosti sektora malih i srednjih poduzeća, te rastu zaposlenosti. Također, projektom se želi pozicionirati Poljoprivredno-industrijska zona u Jasenovcu kao potporno mjesto koje može odgovoriti na sve potrebe investitora.

            Načelnica Općine Jasenovac Marija Mačković istaknula je važnost projekta jer dobra infrastruktura privlači investitore koji zatim stvaraju nova radna mjesta, te se na taj način doprinosi ostanku ljudi na ovom području. Također, istaknula je dobar geografski položaj Poljoprivredno-industrijske zone, te vjeru u njezin uspjeh.

        Poljoprivredna zadruga «Sava» Jasenovac koja je uključena u projekt kao suradnik održat će više radionica i pružiti će tehničku podršku projektu.

Na novinarsko pitanje  Načelnica Mačković objasnila je i sam postupak prodaje zemljišta u Poljoprivredno-industrijskoj zoni, koji uvjetuje ishođenje  potrebne dokumentacije za početak gradnje poslovnih objekata prije preuzimanja vlasništva zemljišta od strane kupaca.

 Istaknuvši da će svako novo radno mjesto biti uspjeh projekta, predsjednik Općinskog vijeća Zoran Prpić je u ime Općinskog vijeća čestitao načelnici Mariji Mačković i suradnicima na dobivanju sredstava Europske unije.

            Andreja Šeperac, direktorica Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije, istaknula je ogroman trud koji je uložen u sam projekt, te da se nada suradnji na daljnjim projektima koji će biti jednako uspješni.

          Prema Ugovoru provoditelj programa je SI-MO-RA, te je i voditeljica  projekta zaposlenica SI-MO-RE Anamarija Vulić Kovjanić , koja je naglasila da je glavni cilj projekta doprinos razvoju malog i srednjeg poduzetništva, te je detaljnije izložila samu provedbu.

            Nakon konferencije za medije održan je prvi sastanak projektnog tima   koji čine djelatnici općine i voditeljica iz SI-MO-RE i isti će se sastajati jednom tjedno.

Kako je Ugovorom i predviđeno upravljanje cjelokupnim projektom, te nadzor  nad realizacijom  projektnih aktivnosti i vremenske dinamike vrši upravljački tim.

Članovi upravljačkog tima  su Predsjednik Općinskog vijeća Zoran Prpić, direktorica Razvojne agencije SMŽ Andreja Šeperac i upraviteljica Poljoprivredne zadruge „Sava“ Jasenovac Julka Đilas, koji će se sastajati svaka tri mjeseca ili po potrebi.

U vezi sa povlačenjem sredstava iz  Europske unije kako je naglasila načelnica,  kada Hrvatska bude punopravna članica Općina ima pripremljene projekte koji uključuju Potvrde Glavnog projekta i koje će biti potrebno stručno obraditi za kandidiranje.