Jasenovac

°C

Proglašena elementarna nepogoda za područje općine Jasenovac

Proglašena elementarna nepogoda za područje općine Jasenovac

Novosti

Dana 27. kolovoza, Načelnica Općine Jasenovac zatražila je proglašenje elementarne nepogode - 05 suša, za područje općine Jasenovac

Općinska načelnica Općine Jasenovac Marija Mačković  zbog natprosječno visokih temperatura  i nedostatka padalina  tijekom više mjeseci, sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda zatražila je 27. kolovoza 2012. godine  od Županice Sisačko-moslavačke županije proglašenje elementarne nepogode – suše, za cijelo područje Općine Jasenovac.

Sisačko-moslavačka Županica donijela je 30. kolovoza 2012. godine Odluku o proglašenju elementarne nepogode 05 – suše za područje Općine Jasenovac.

Pozivaju se stanovnici koji imaju štetu nastalu od suše na proljetnim usjevima, krmnim kulturama, povrću, te višegodišnjim nasadima da istu mogu prijaviti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jasenovac do zaključno 07. rujna 2012. godine.