Jasenovac

°C

Program Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama

Program Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama

Arhiva novosti

Nakon podnesenih Izvješća za IV kvartal 2011. godine do 10. siječnja 2012. godine , te Godišnjeg Izvješća za 2011. godinu do 20. siječnja ,sukladno potpisanom Ugovoru o sufinanciranju koji je Općina Jasenovac potpisala početkom 2011. godine, te provedene ankete tadašnjeg Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti na terenu, tim od 17 djelatnika nastavio je sa radom i tijekom siječnja 2012. godine bez obzira što nitko nije sa sigurnošću  garantirao novi Ugovor.
Svrha ovog programa je  poboljšanje kvalitete života  osoba starije životne dobi kroz  izvaninstitucionalne oblike skrbi.
Cilj ovog programa je ostanak starijih osoba što duže u poznatoj sredini i s poznatim ljudima, jača suradnja među generacijama,  stjecanje uzajamnog povjerenja i uzajamna pomoć, uključivanje što više stanovnika u aktivnosti u zajednici, te poticanje volonterskog rada.
U program je uključeno 250 korisnika iz svih naselja Općine Jasenovac.
Najčešće usluge koje se pružaju su usluge prijevoza kombi vozilom iz svih naselja po ustaljenom rasporedu do Jasenovca, Novske iznimno četvrtkom izvan sjedišta općine, usluge dostave lijekova, pomoć u kući i dostava namirnica, cijepanje i unošenje drva, te druženje.

Sadašnje Ministarstvo socijalne politike i mladih  zatražilo je sukladno izmjeni Odluke o privremenom financiranju očitovanje o  pružanju usluga međugeneracijske solidarnosti i usluga boravka međugeneracijske solidarnosti na našem području za siječanj i veljaču 2012. godine, kako bi se sklopio novi Ugovor o međusobnim pravima i obvezama za siječanj i veljaču dok traje privremeno financiranje koji uključuje očitovanje i dokaze je potrebno dostaviti  do 31. siječnja 2012. godine.
Očitovanje i dokazi su dostavljeni kako je traženo.