Jasenovac

°C

Program javnih radova 09/11

Program javnih radova 09/11

Arhiva novosti

Općina Jasenovac kao inicijator ponovo se prijavila u Program javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ponovo je u program javnih radova uključeno 14 osoba za Zavoda za zapošljavanje koji ispunjavaju uvjete koje je propisao Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Djelatnici su zaposleni od 26.9.2011. godine do 25.11.2011. godine . Isti će prema informacijama sa Zavoda nastaviti sa radom 4 mjeseca u 2012. godini.

Djelatnici rade na uređenju javnih površina u svim naseljima općine.