Jasenovac

°C

Provedeno javno otvaranje ponuda za dovršetak radova na kanalizaciji

Provedeno javno otvaranje ponuda za dovršetak radova na kanalizaciji

Arhiva novosti

Dana 28. listopada 2011. godine u općinskoj vijećnici Općine Jasenovac, s početkom u 12,00 sati, izvršeno je javno otvaranje ponuda za izvođenje radova na dovršetku izgradnje kolektora i biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Jasenovac i Spomen područja.

Poziv za nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 07. listopada 2011. godine. U roku je pristigla samo jedna ponuda koja svojim iznosom zadovoljava uvjete iz objave.

Slijedi pregled i ocjena ponude, nakon čega će se, ukoliko budu ispunjeni svi uvjeti iz dokumentacije za nadmetanje, s ponuditeljem sklopiti okvirni sporazum za izvođenje predmetnih radova.