Jasenovac

°C

Radionica SI-MO-RE za poduzetnike u jasenovcu 26. listopada 2010.

Radionica SI-MO-RE za poduzetnike u jasenovcu 26. listopada 2010.

Arhiva novosti

U okviru projekta „Poduzetničke potporne institucije za 2010. godinu – Informiranje i savjetovanje poduzetnika“ kojeg provodi Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. u suradnji s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, HAMAG u prostorijama općine Jasenovac 26. listopada s početkom u 13 sati održati će se radionica namijenjena malim i srednjim poduzetnicima.

Ovim projektom želi se doprinijeti razvoju poduzetničke klime u Sisačko-moslavačkoj županiji kroz povećanje naprednih znanja i vještina malih i srednjih poduzetnika i to kroz susrete i savjetovanje poduzetnika u gradovima i općinama na Području od posebnog državnog interesa. Kroz susrete i savjetovanja poduzetnika želi se poduzetnicima približiti mogućnosti financiranja poduzetničkih ideja i projekata kroz korištenja lokalnih, županijskih i nacionalnih potpora, koje će uslijediti u slijedećoj godini.

Radionicu će voditi djelatnice Razvojne agencije SI-MO-RA, Kristina Božić, savjetnica za lokalni razvoj i izradu projekata, te Gordana Krznarić, savjetnica za ekonomsku politiku i regionalni razvoj.