Jasenovac

°C

Radni sastanak u Hrvatskim cestama

Radni sastanak u Hrvatskim cestama

Arhiva novosti

Dana 03. veljače 2011. godine Općinska načelnica održala je službeni sastanak sa direktorom Sektora za održavanje Tomom Vidovićem vezano uz skelu «Sunja1» koja je na čuvanju u Jasenovcu. Ista će po riječima direktora biti predana Hrvatskoj vojsci na održavanje.