Jasenovac

°C

Radovi na objektu „stare škole“ u Drenovom Boku

Radovi na objektu  „stare škole“ u Drenovom Boku

Novosti

Kroz Program Ministarstva kulture -zaštita ruralne cjeline Drenov Bok nakon što je izrađena dokumentacija započeli su radovi na sa najosnovnijoj sanaciji  zgrade „stre škole“ zaštićenog objekta u sklopu ruralne cjeline Drenov Bok.  Radovi na objektu izvest će se u iznosu od cca 85.000,00 kn.

U budućnosti objekt se predviđa za turističku namjenu budući da ima sve preduvjete za istu namjenu.