Jasenovac

°C

Radovi na rješavanju problema vlage u Župnoj crkvi Svetog Antuna u Krapju

Radovi na rješavanju problema vlage u Župnoj crkvi Svetog Antuna u Krapju

Arhiva novosti

Ministarstvo kulture odobrilo je 50.000,00 kn kroz Program javnih potreba u kulturi za 2011. godinu. Iz tih sredstava nastavlja se postupak sanacije unutrašnjosti crkve.