Jasenovac

°C

Restauracija niša na pročelju Župne crkve u Jasenovcu

Restauracija niša na pročelju Župne crkve u Jasenovcu

Arhiva novosti

Kroz Program javnih potreba u kulturi Ministarstvu kulture je za 2011. godinu kandidirana Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i Svetog Nikola. Ugovor s ministarstvom o sudjelovanju ministarstva sa iznosom od 100.000,00 kn potpisao je župnik. Realizacija ugovora je pri kraju. Potpisanim ugovorom  realiziran je elaborat o vlažnosti crkve za koji je prije dvije godine rađeno postavljanje kanala oko crkve radi rješavanja toga najvećeg problema. Unatoč tome na pojedinim mjestima otpada  unutarnja i vanjska žbuka. Vlagu je nužno kontrolirati i i razloga postavljanja kompletnog glavnog oltara u Župnoj crkvi. Iz istih sredstava radi se i restauracija Svetaca u niši na pročelju crkve, Sveti Petar i Pavao, koji još od domovinskog rata nisu restaurirani.