Jasenovac

°C

Sanacija nerazvrstanih cesta

Sanacija nerazvrstanih cesta

Novosti

Temeljem kandidiranog i odobrenog programa sanacije dijela nerazvrstanih cesta kojima se  poboljšava kvaliteta života stanovnika , Jedinstveni upravni odjel proveo je postupak bagatelne nabave za izvođenje radova.  Najpovoljniji ponuđač za izvođenje  radova „Ceste“ Sisak izvele su ugovorene radove na nerazvrstanim cestama kao i krpanja udarnih rupa.