Jasenovac

°C

SASTANAK SA DRŽAVNIM TAJNIKOM MRRŠVG I PREDSTAVNICIMA „HRVATSKIH VODA“

SASTANAK SA DRŽAVNIM TAJNIKOM MRRŠVG I PREDSTAVNICIMA „HRVATSKIH VODA“

Arhiva novosti

Općinska načelnica Marija Mačković nazočila je sastanku koji je organiziran na  njen zahtjev a vezano uz radove na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda naselja Jasenovac. Sastanak je održan u petak 30. lipnja 2011. godine  u 9,00 sati sa državnim tajnikom Zdravkom Krmek, te u „Hrvatskim vodama“ sa zamjenikom generalnog direktora  dr. Sinišom Širac i direktorom VGO Sava Gorazdom Hafner.

Razlog sastanka je poništen Javni natječaj od strane Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave koji je proveden za završetak radova na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

Ista je nakon podnesene žalbe od strane jednog od ponuditelja nakon više od  4 mjeseca  poništila postupak javne nabave. Zaključeno je da se raspiše hitno novi javni natječaj za dovršetak radova na uređaju kako bi sustav javne odvodnje profunkcionirao.

Isti dan u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva u Upravi za obnovu Općinska načelnica je razgovarala oko podnesenog zahtjeva za uspostavom komunalne i prometne infrastrukture u produžetku ulice Vladimira Nazora gdje je sagrađeno 12 objekata i kojima je nužna infrastruktura kako bi mogli koristiti svoje sagrađene objekte.