Jasenovac

°C

SPORAZUM IZMJERE DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

SPORAZUM IZMJERE DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Arhiva novosti

Državna geodetska uprava 24. studenog 2011. godine dostavila je na potpis Općini Jasenovac i Sisačko – moslavačkoj županiji sporazum o provođenju izmjere poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Jasenovac i to na području dijelova katastarskih općina Košutarica, Mlaka, Jasenovac, Puska i Uštica. 

Sredstva potrebna za provođenje izmjera poljoprivrednog zemljišta sporazumne strane snosile bi u postotnim odnosima i to Državna geodetska uprava 33 %, Sisačko – moslavačka županija 33% i Općina Jasenovac 34%.

Općina Jasenovac još je 2005. godine iskazala interes za uključivanje u državni program izmjere poljoprivrednog zemljišta na području općine Jasenovac jer postoji nekoliko „blokova“ poljoprivrednog zemljišta koji to u naravi i jesu i kao takvi se obrađuju,  no „papirnato“ se radi o stotinama sitnih katastarskih čestica od kojih još mnoge nisu imovinsko pravno riješene što onemogućava provedbu raspisivanja javnih natječaja i sklapanje legalnih ugovora koji bi korisnicima poljoprivrednog zemljišta omogućio upis u ARKOD sustav i pravo na ostvarivanje državnih potpora u poljoprivredi.

Kada je konačno Državna geodetska uprava 2009. godine napravila prijedlog Sporazuma i uputila ga na Sisačko moslavačku županiju dobili smo odgovor da Županija ne raspolaže proračunskim sredstvima predviđenim predloženim sporazumom iako je do te 2009. godine u županijski proračun došlo 446.987,76 kn ostvarenih prihoda od prodaje i zakupa provedenih od strane Općine Jasenovac.

Geodetska izmjera i snimanje jedini je način sređivanja stanja na terenu sa stanjem u katastru i gruntovnici za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH, te se nadamo  kako će ovaj puta Sisačko-moslavačka županija potpisati dostavljeni sporazum te da ćemo u 2012. godini započeti sa izmjerom državnog poljoprivrednog zemljišta.