Jasenovac

°C

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Arhiva novosti

Općina Jasenovac u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje putem mjere Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a koja je sastavni dio Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu primila je jednog polaznika programa na poslovima Referenta za društvene djelatnosti.

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa traje 12 mjeseci, gdje će se polazniku na ovaj način omogućiti stjecanje radnog iskustva koje je potrebno za polaganje stručnog ili državnog ispita.

Pored uplate doprinosa polazniku stručnog osposobljavanja za rad, HZZ financira i novčanu naknadu u visini 1.600,00 kuna mjesečno.

Uvjeti koje kandidat mora zadovoljiti definirani su Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu, koji provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje.