Jasenovac

°C

Sufinanciranje prehrane učenika slabijeg materijalnog stanja

Sufinanciranje prehrane učenika slabijeg materijalnog stanja

Arhiva novosti

Općinska načelnica donijela je Odluku o sufinanciranju prehrane učenika slabijeg materijalnog stanja koji pohađaju Osnovnu školu Jasenovac. Isti su dostavili potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju svoj status. Općina će sufinancirati prehranu po 50,00 km mjesečno. Ukupno će se sufinancirati 23 učenika. Troškovi prehrane terete Proračun općine- prehrana učenika.