Jasenovac

°C

Trogodišnji plan humanitarnog razminiranja za razdoblje 2012.-2014.

Trogodišnji plan humanitarnog razminiranja za razdoblje 2012.-2014.

Arhiva novosti

Prijedlog prioriteta  humanitarnog razminiranja za razdoblje 2012.-2014. godine dostavljen je od strane  Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije  u čijoj je nadležnosti  razminiranje. Na popisu prioriteta za područje Općine Jasenovac su:

1. Aličkinje, inundacija rijeke Une u graničnom području  s Bosnom i Hercegovinom –struktura površine livade, pašnjaci u naravi Vodogospodarstveni objekti, rok 2012. 

2. Inundacija rijeke Save u naselju  Jasenovac- struktura površine livade, pašnjaci u naravi Vodogospodarstveni objekti, rok 2012.

3. Inundacija rijeke Save od Klenovi Bok do Boka u naselju Jasenovac-struktura površine livade i pašnjaci u naravi Vodogospodarstveni objekti, rok 2012. 

4. Batinić Poloj, granično područje s Bosnom i Hercegovinom- struktura površine oranice, u naravi područja potrebna za nadziranje državne granice, rok 2013.

5. Područje uz Spomen područje Jasenovac u JU Park prirode Lonjsko polje-struktura površine livade, pašnjaci, u naravi turistička odredišta: spomen obilježja , rok 2013. 

6. Cestovni pojas županijske ceste 3253 sjeverno od naselja Košutarica- struktura površine livade, pašnjaci, u naravi zaštitni i širi pojas uz prometnu (izgrađenu) infrastrukturu, rok 2013.

7. Naselje Košutarica- struktura površine oranice, u naravi poljoprivredno zemljište: površine I reda, rok 2014. 

8. Jasenine, područje unutar JU Park prirode Lonjsko polje- struktura površine livade, pašnjaci, u naravi poznata minska polja, rok 2014.

O  redoslijedu prvenstva Upravni odjel bit će izvješten u primjerenom roku.