Jasenovac

°C

Turistička karta općine Jasenovac .

Turistička karta općine Jasenovac  .

Arhiva novosti

Na ulazu u Jasenovac uz državnu prometnicu D-47, neposredno prije cestovnog mosta preko rijeke Save i graničnog prijelaza za susjednu Bosnu i Hercegovinu postavljen  je  jumbo pano sa turističkom kartom Općine Jasenovac.

Za izradu i postavljenje jumbo panoa Turističkoj zajednici općine Jasenovac odobrena su financijska sredstava od 15.000,00 kuna na temelju kandidature na natječaj Hrvatske turističke zajednice u kategoriji potpora projekata i programa turističkih zajednica u turistički manje razvijenim područjima u 2010. godini.

Postavljanjem ove Turističke karte, širine 5 metara i visine 2,5 metara sa svim važnim podacima (adrese prenoćišta, ugostiteljskih objekata, trgovina, muzeja, etno zbirki, te važniji brojevi telefona),  želi se upoznati turiste, goste i slučajne prolaznike na prirodne i gospodarske blagodati  područja jasenovačke općine.