Jasenovac

°C

Turistička zajednica Općine Jasenovac

Turistička zajednica Općine Jasenovac

Detaljnije

Turistička zajednica općine Jasenovac osnovana je na prijedlog Općinskog poglavarstva Općine Jasenovac i djeluje od 1996. godine upisom u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma pod upisnim brojem 214.

Turistička zajednica općine Jasenovac osnovana je na prijedlog Općinskog poglavarstva Općine Jasenovac i djeluje od 1996. godine upisom u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma pod upisnim brojem 214.

Novim Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, koji je stupio na snagu 01. siječnja 2009. godine, načelnici, gradonačelnici i župani su predsjednici Turističkih zajednica, slijedom toga  održana je nova Osnivačka skupština  08. srpnja 2010. godine, na kojoj je kao pravni sljednik osnovana Turistička zajednica općine Jasenovac, na kojoj je prihvaćen Statut i Poslovnik usklađen s Zakonom, a predsjednik je načelnica Općine Jasenovac Marija Mačković.

Turistička zajednica djeluje kroz vertikalni sustav turističkih zajednica kojoj je krovna organizacija Hrvatska turistička zajednica - Glavni ured.

 Turistička zajednica pravna je osoba i neprofitna organizacija i svoje djelovanje temelji na načelu opće korisnosti bez ostvarivanja neposredne dobiti.

Osnovne zadaće Turističke zajednice su poticanje, unapređivanje i promicanje izvornih vrijednosti, tradicije i običaja i etnološkog blaga općine Jasenovac. Poticanje, koordinacija i organizacija kulturnih, umjetničkih, sportskih i drugih priredbi koje pridonose obogaćivanju turističke ponude općine Jasenovac, kao i promidžba, promocija i prezentacija vrijednosti sustavom isticanja turističkih proizvoda, te stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje.

Ured turističke zajednice vodi popis turista na području Općine Jasenovac.

Osnovni cilj turističke zajednice je unapređivanje općih uvjeta boravka turista i osobito podizanje kvalitete i drugih turističkih usluga stvaranjem prepoznatljivog i privlačnog turističkog okružja i gostoprimstva. Promociju turističkih proizvoda, razvijanju svijesti o važnosti gospodarskih i društvenih učinaka turizma te potrebi za očuvanje i zaštitu okoliša.

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE JASENOVAC
Trg kralja Petra Svačić 19 
44 324 JASENOVAC 
tel/fax:   +385 044/672-490 
Mob:      +385 099/2672 490 
e-mail:    tz_opcine_jasenovac@inet.hr
www    opcina–jasenovac.hr

Predsjednica  Turističke zajednice Općine Jasenovac i odgovorna osoba za predstavljanje i zastupanje Turističke zajednice Općine Jasenovac

Marija Mačković 


Stručni suradnik u Turističkom uredu Turističke zajednice Općine Jasenovac     
 

Jasminka Bradašić

 

Članovi Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Jasenovac na mandatno razdoblje 2015.-2019.godinu

            1.  MARIJAN JURIĆ                      5. ZORAN PRPIĆ    

            2.  ZDRAVKO BIELIĆ                   6. VESNA TOMAZ              

            3.  MILJAIM ALJILJI                     7. EDO BOGOVIĆ  

            4.  DAMIR BOJKO                        8. NATAŠA JOVIČIĆ

 

Članovi Nadzornog odbora Turističke zajednice Općine Jasenovac na mandatno razdoblje 2015.-2019.godinu 

  1. JULKA ĐILAS
  2. VINKO MILAŠINOVIĆ
  3. MARIJAN BELOŠEVIĆ.

 Članovi skupštine Turističke zajednice Općine Jasenovac na  mandatno razdoblje 2015. – 2019. godinu

1. Marija Mačković- predsjednica TZOJ

2. Marija Starčević – Trgovina „Tena“

3. Marijan Jurić -   Gostionica “Kod ribića“                                

4. Zdravko Bielić - Ugostiteljsko-uslužni obrt Bielić                                    

5. Miljaim Aljilji    - Slastičarna “Mladost” Jasenovac       

6. Damir Bojko    - Seoski turizam “Bojko” Puska   

7. Marijan Palaić – Turističko seosko domaćinstvo „Palaić“            

8. Sonja Crna–Marčec - Turističko seljačko domaćinstvo “Zvonimir”

9. Ankica Antolić - Eko-etno turizam „Antolić“                  

10.  Branka Joka  -Grad. ljekare Sisak 

11. Ankica Kozić  - Mlin i pekare Sisak

 

Predstavnici u Skupštini Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije na  mandatno razdoblje 2015. – 2019. godinu 

1.  Vesna Tomaz

2.  Marijan Jurić

 

                          

 

Pridruženi dokumenti