Jasenovac

°C

Učenicima i studentima dodijeljene stipendije Općine Jasenovac

Učenicima i studentima dodijeljene stipendije Općine Jasenovac

Novosti

Temeljem Odluke o dodjeli stipendija i drugim oblicima potpora učenicima i studentima s područja Općine Jasenovac koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Jasenovac, općinska načelnica Marija Mačković donijela je Odluku o raspisivanju Natječaja za dodjelu učeničkih/ studentskih stipendija za školsku godinu 2017./2018.

Potpisivanje i uručivanje ugovora učenicima i studentima - stipendistima održano je 13. 05.2017. godine u 18,00 sati u Vijećnici Općine Jasenovac. Ugovore je potpisala i uručila načelnica Marija Mačković.

Stipendije za učenike dodjeljuju se od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine, te od 01. rujna do 31. prosinca 2017. godine, a stipendije studentima dodjeljuju se od 01.siječnja do 31. srpnja, te od 1. listopada do 31.prosinca 2017.

Studentske stipendije iznose 500,00 kuna mjesečno, a učeničke stipendije 250,00 kuna mjesečno.  Iz Općinskog proračuna izdvojiti će se 60.000,00 kuna za studentske i učeničke stipendije. Projekcijom proračuna za 2018. i 2019. godinu također su predviđena sredstva za studentske i učeničke stipendije.

Načelnica Marija Mačković istaknula je kako je  Općina Jasenovac uvijek podupirala mlade ljude kroz projekte koji su provedeni preko raznih programa Općine Jasenovac i udruge mladih „Komarac“ što će nastaviti i dalje,  jer mladi su budućnost svake sredine.