Jasenovac

°C

Uništavanje javne imovine na području Jasenovca

Uništavanje javne imovine na području Jasenovca

Novosti

Primjeri uništavanja zajedničke imovine od strane nepoznatih osoba nažalost, česta su pojava na području Jasenovca.

Među najnovijim primjerima ovog tjedna bili su oštećenje novo postavljenih klupa na Višenamjenskom igralištu u Jasenovcu, a štetu je Općina Jasenovac prijavila Policijskoj postaji Novska. Ovo su posljednji primjeri uništavanja imovine, no nisu jedini.

Najčešće su na meti uništavanja komunalna oprema – razbijene klupe i koševi za smeće, štete su česte i na zelenim površinama ranijih je bilo primjera namjernog trganja stabla u parkovima.

Sanacija i popravak uništene imovine plaća se iz zajedničke blagajne općinskog proračuna koju čine sredstva svih mještana Općine Jasenovac. Umjesto popravaka i obnavljanja, bilo bi korisnije taj novac usmjeriti na nove zajedničke sadržaje na javnim mjestima, stoga upućuje poziv građanima da čuvaju imovinu, a sva uočena oštećenja ili one koji uništavaju imovinu prijave nadležnim službama.

Molimo građane, ukoliko raspolažu informacijama o nepoznatim počiniteljima, da se jave na broj telefona 044/672-005, e-mailom na adresu  opcina_jasenovac@net.hr  ili u policijsku postaju Novska. Napominjemo da sve korisne informacije građani mogu dostaviti anonimno.