Jasenovac

°C

Uređen okoliš vatrogasnog doma u Drenovom Boku

Uređen okoliš vatrogasnog doma u Drenovom Boku

Arhiva novosti

Djelatnici komunalnog poduzeća „Komunalni servisi“ d.o.o. iz Jasenovca nakon završenih radova na I. fazi unutarnjeg uređenja vatrogasnog doma u Drenovom Boku uredili su i okoliš doma. Prilikom krčenja pomagali  su im i radnici  zaposleni u  Programu javnih radova na čišćenju i održavanju koje financira Hrvatski zavod za zapošljavanje.