Jasenovac

°C

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE JASENOVAC

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE JASENOVAC

Detaljnije

U slučaju požara na području općine Jasenovac zovite slijedeće brojeve telefona

DVD JASENOVAC           

- Marija Mačković 098/460-872

- Nikola Damjanković 091/525-3479 (672-029)                        

- Radmila Šimičić 099/2672-010 (672-037)

DVD PUSKA

- Danijel Kušan 091/884-5577 (610-748)

- Marinko Ždralović 091/513-4333 (610-760)

- Marijana Matić 091/942-3157

DVD Tanac         

- Petar Jugović 091/584-3641(672-278)           

- Đuro Braičić 091/591-5101 (672-466)            

- Branko Šantić 099/191-5427 (672-273)    

DVD KRAPJE

 - Mateja Koberac 099/656-7006 (611-055) 

 - Ante Koberac 099/414-8856 (611-055)

 - Mihaela Vuković

DVD KOŠUTARICA

- Željko Đurić 099/660-2089

- Kristijan Milašinović 098/195-5806 (602-047)  

- Goran Filipović 091/390-0883 (602-211)

DVD DRENOV BOK      

- Krunoslav Radić 098/971-5467 (611-005)      

- Željko Perković 091/549-8154 (611-036)

- Marko Škledar 099/572-2369 (611-115)

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE JASENOVAC

- predsjednik Zoran Prpić 098/270-228 (672-097)                           

- zapovjednik Nikola Damjanković 091/525-3479 (672-029) 

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 112