Jasenovac

°C

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE JASENOVAC

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE JASENOVAC

Detaljnije

U slučaju požara na području općine Jasenovac zovite slijedeće brojeve telefona

DVD JASENOVAC           

P- Marija Mačković 098/460-872

Z- Nikola Damjanković 091/525-3479 (672-029)                        

T- Radmila Šimičić 099/2672-010 (672-037)

DVD PUSKA

P- Danijel Kušan 091/884-5577 (610-748)

Z- Marinko Ždralović 091/513-4333 (610-760)

T- Marijana Matić 091/942-3157

DVD Tanac         

P- Petar Jugović 091/584-3641(672-278)           

Z- Ilija Brajčić 091/793-4724 (672-0

T- Đuro Braičić 091/591-5101 (672-466)                

DVD KRAPJE

 P- Mateja Koberac 099/656-7006 (611-055) 

 Z- Ante Koberac 099/414-8856 (611-055)

 T- Ana Sajko 099/ 098/995-1541

DVD KOŠUTARICA

P- Nikola Đurić 0099/191-4773

Z- Kristijan Milašinović 098/195-5806 (602-047)  

T- Svijetlana Milašinović 099/195-5806 (602-047)

DVD DRENOV BOK      

P- Krunoslav Radić 098/971-5467 (611-005)      

Z- Željko Perković 091/549-8154 (611-036)

T- Marko Škledar 099/572-2369 (611-115)

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE JASENOVAC

P- predsjednik Danijel Kušan 091/884-5577 (610-748)                           

Z- zapovjednik Nikola Damjanković 091/525-3479 (672-029) 

T- tajnik Radmila Šimičić 099/267-2010

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 112