Jasenovac

°C

Započeli javni radovi na području općine Jasenovac

Započeli javni radovi na području općine Jasenovac

Arhiva novosti

Sukladno Uvjetima i načinima za korištenje sredstava za provođenje mjera za poticanje zapošljavanja putem Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja u 2012. godini Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje zapošljavanja u programima javnih radova u 2012. godini. 

Zahtjev za sufinanciranjem zapošljavanja u programima javnih radova u 2012. godini podnijela je Općina Jasenovac, Turistička zajednica općine Jasenovac i Narodna knjižnica i čitaonica Jasenovac.

Ukupno je zaposleno 30 radnika koji će raditi prema Planu i programu na uređenju javnih površina u svim naseljima općine Jasenovac od kojih 23 radnika ima ugovore na 3 mjeseca (od 19. ožujka do 18. lipnja 2012.), a 7 radnika na 4 mjeseca (od 19. ožujka do 18. srpnja).