Jasenovac

°C

Započeli radovi na postavljanju glavnog oltara u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije i Svetog Nikole

Započeli radovi na postavljanju glavnog oltara u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije i Svetog Nikole

Arhiva novosti

Glavni oltar je vrlo teško oštećen u Domovinskom ratu. Prije Domovinskog rata u crkvi se nalazio samo dio oltara širine 7 m i 50 cm i visine  4 m i 60 cm jer je isti vraćen  u crkvu u Jasenovcu 1989. godine nakon  što je bio na izložbi «Kultura pavlina u Hrvatskoj» .

Taj dio oltara ostao je u crkvi za vrijeme okupacije 1991.-1995

Nakon oslobađanja Jasenovca  1995. godine  teško oštećeni dijelovi oltara sa pet  preostalih skulptura  izvučeni su iz šute porušene crkve.

Konzervatorski radovi na umjetninama započeti su odmah . Ministarstvo kulture je svih ovih godina izdvajalo sredstva Restauratorskom zavodu za radove na oltaru.

Glavni oltar sastavljen je od tri kata i njegova ukupna visina  je 9 m, a širina 7 m i 50 cm.

Tijekom 2009. godine postavljena je prva etaža oltara.

Oltar postavljaju stručni djelatnici Hrvatskog restauratorskog zavoda. Radove financira Ministarstvo kulture.