Jasenovac

°C

„AKTIVNI I ZDRAVI U STARIJOJ DOBI“

„AKTIVNI I ZDRAVI U STARIJOJ DOBI“

Novosti

Centar za pomoć i njegu Jasenovac je ustanova socijalne skrbi i djeluje na području Općine Jasenovac. Osnivač Centra je Općina Jasenovac i glavna djelatnost ustanove je pomoć starijim osobama u obavljanju svakodnevnih životnih potreba kao i poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi na području Općine Jasenovac kroz kontinuirano organiziranje dnevnih aktivnosti a uz pomoć aktivnosti Projekta „Aktivni i zdravi u starijoj dobi“ usmjerenog unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici.

Sredstva za provedbu Projekta osigurana su od strane Ministarstva za demografiju,obitelj,mlade i socijalnu politiku putem potpisanog ugovora s Centrom za pomoć i njegu Jasenovac.

Aktivnosti koje se provode projektom su:

-sportsko rekreativne,kreativne,edukacijske,kulturno-zabavne, razmjena informacija i druženje.

U mjesecu prosincu održano je: 25 sati sportsko rekreativnih aktivnosti, 52 sata kulturno zabavnih aktivnosti, 25 sati kreativnih radionica, 20 sati edukacijskih radionica i 28 sati aktivnosti razmjene informacija i druženje.

Vježbaonicu – rekreacija za osobe 50+ održavamo dva puta tjedno.

Kreativne radionice u mjesecu prosincu održane su više puta od predviđenog.U radionicama  su izrađivane  šibe za sv.Nikolu, krojene i šivane odjeću za Baku Mraz, šivana odjeća za igrokaz koji je pripremila  dramska grupa, radionica izrade ogrlica od tkanine, izrada heklanih traka za kosu, izrada ukrasa i aranžmana za Božić i Novu Godinu.

Edukacijska radionica održana je u mjesecu prosincu na temu „Zašto aktivnost nakon 60-te“ na kojoj je prisustvovalo 15 osoba, radionicu na računalima i radionicu korištenja mobitela.

Kulturno zabavne aktivnosti  u prosincu održane su  sa pojačanim intenzitetom, jer su se skupine pripreme za božićne programe.                                                                                                                                         

 Dramska skupina uvježbavala je igrokaz „Božić bake Ane“. U igrokazu je sudjelovalo 14 osoba, 10 glumaca i 4 osobe su sudjelovale u realizaciji igrokaza (scena,muzika). Igrokaz je  prikazan u prostorijama Centra za pomoć i njegu Jasenovac 19.12.2017. godine za djecu i nastavnike  nižih razreda Osnovne škole Jasenovac, pa onda 22.12.2017. godine skupina je gostovala u OŠ Jasenovac i nastupila kao dio Božićnog programa škole.          

                                                                      

Pjevačka skupina pripremala je božićne pjesme također za nastupe kod kuće, ali i za gostovanja na Božićnim koncertima u susjednim mjestima ( Dežanovac, Sređani, Novska, H.Dubica).                 

 Literarna skupina je sudjelovala zajedno sa pjevačkom u božićnim programima.                         

Pomoć starijim osobama, aktivnost koja obuhvaćaju  posjete osobama starije životne dobi u njihovim domovima u zimskim mjesecima je uvijek tražena,jer su osobe zatvorene u kućama i u već slaboj naseljenosti naših mjesta kroz zimske mjesece cirkulacija prometa i osoba je još manja. Kroz mjesec prosinac obišli smo 9 osoba samačkih domaćinstava.

Pozivamo zainteresirane za aktivnosti da se jave na broj telefona: 044/672-144