Jasenovac

°C

„AKTIVNI I ZDRAVI U STARIJOJ DOBI“

„AKTIVNI I ZDRAVI U STARIJOJ DOBI“

Novosti

Centar za pomoć i njegu Jasenovac je ustanova socijalne skrbi i djeluje na području Općine Jasenovac.

Osnivač Centra je Općina Jasenovac i glavna djelatnost ustanove je pomoć starijim osobama u obavljanju svakodnevnih životnih potreba kao i poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi na području Općine Jasenovac kroz kontinuirano organiziranje dnevnih aktivnosti a uz pomoć aktivnosti  Projekta „Aktivni i zdravi u starijoj dobi“ usmjerenog unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici.

Sredstva za provedbu Projekta osigurana su od strane Ministarstva za demografiju,obitelj,mlade i socijalnu politiku putem potpisanog ugovora s Centrom za pomoć i njegu Jasenovac.

Predviđeno trajanje projektnih aktivnosti je do 30.travnja 2018. Godine, a aktivnosti koje se provode projektom  su:

-sportsko rekreativne,kreativne,edukacijske,kulturno-zabavne, razmjena informacija i druženje.

U mjesecu siječnju održano je: 22 sata sportsko rekreativnih aktivnosti, 18 sati kulturno zabavnih aktivnosti, 26 sati kreativnih radionica, 18 sati edukacijskih radionica i 38 sati aktivnosti razmjene informacija i druženje.

Vježbaonicu – Rekreacija za osobe 50+ održavamo dva puta tjedno,utorkom i petkom u 10 sati

- Rekreativna šetnja – održana 2 puta u mjesecu veljači.

Kreativne radionice u mjesecu siječnju  održane su devet  puta. U radionicama  su izrađivani ukrasni jastuci (od krojenja do šivanja), izrada ukrasnih cvijetova za bedževe,  radionica Decoupage gdje je svatko mogao doći sa svojim predmetom i ukrasiti ga samostalno kako želi uz pomoć strpljivih voditelja radionice. Održana je radionica „Ljubavna zimnica“ na kojoj su izrađivana srca od tkanine i prigodno ukrašena. Srca su izrađivana za djecu nižih razreda Osnovne škole Jasenovac. Na Valentinovo osobe starije životne dobi i članice Udruge mladih „Komarac“ Jasaenovac koje su izrađivale srca posjetile su Osnovnu školu i u kratkom druženju djeci podjelile im svoje uradke .

Na kreativnoj radionici sašiven je i krivac za povorku maškara koje je organizirala Turistička zajednica Jasenovac.

Edukacijska radionica održana je u mjesecu veljača  na temu „Križobolja“ , voditelj fizioterapeut Ivan Buđinski.Na edukaciji  je prisustvovalo 14 osoba i svima prisutnima je na kraju radionice izvršeno mjerenje pokretljivosti. Druga edukacija održana je na temu  „Kaklo pravilno disati uz vježbe“, koju je vodila Petra Kukić-fizioterapeut. Na radionici sudjelovalo 8 osoba.  Dalje se održava radionica na računalima i radionica korištenja mobitela prema potrebi korisnika.

Kulturno zabavne aktivnosti  u veljači održane su :

-Zabavni program uz tamburaše i ples održan je tri  puta u mjesecu u trajanju od 5 sati. Na zabavnim programima sudjelovalo je ukupno 109 osoba. Zabavnim programom obilježeno  je Valentinovo i  Maškare.

-Pjevačka skupina održala je probe 9 puta u mjesecu i sudjelovala na organiziranim tradicijskim običajima čijala i prela u prostorijama Udruge umirovljenika.

-Dramska skupina nastupila u  Maškarama sa plesnom koreografijom  i zabavila sve prisutne..

-Pomoć starijim osobama, aktivnost koja obuhvaćaju  posjete osobama starije životne dobi u njihovim domovima u zimskim mjesecima je uvijek tražena,jer su osobe zatvorene u kućama i u već slaboj naseljenosti naših mjesta kroz zimske mjesece cirkulacija prometa i osoba je još manja. Kroz mjesec veljaču  druženje  u samačkim domaćinstvima održano je 5 puta.

-Obilježen je i 80 rođendan stanovnice naselja Puska. Kratkim posjetom članova Udruge umirovljenika Jasaenovac i Udruge mladih „Komarac“ Jasenovac razveselili su slavljenicu i tortom.

Pozivamo zainteresirane za aktivnosti da se jave na broj telefona: 044/672-144