Jasenovac

°C

Edukacija žena kroz projekt „Radim, pomažem, učim!“

Edukacija žena kroz projekt „Radim, pomažem, učim!“

Novosti

Deset žena s područja Općine Jasenovac, zaposlenih na projektu "Radim, pomažem, učim" programa "Zaželi – zapošljavanje žena", polaznice su edukacije zastrani jezik, tj engleski jezik.

U sklopu projekta „Radim, pomažem, učim!“ predviđena je edukaciju ženapripadnica ciljanih skupina i to ; 10 žena će se educirati za gerontodomaćicu, 5žena će proći prekvalifikaciju za kuharicu,10 žena tečaj engleskog jezika i 10 žena edukaciju za samozapošljavanje i pisanje poslovnog plana.

Deset žena već je prošlo edukaciju za samozapošljavanje i pisanje poslovnog planaa sada se nastavlja sa stranim jezikom i prekvalifikacijom za kuharice.Edukacija će ženama omogućiti dodatno obrazovanje, jačanje i osnaživanje njihovihvještina koje će im u konačnici pomoći pri zapošljavanju kada se nakon završetkaprojekta vrate na tržište rada.

Nositelj projekta je Općina Jasenovac a partneri na projektu su Hrvatski zavod zazapošljavanje, Područni ured Kutina, te Centar za socijalnu skrb Novska.Projekt je u potpunosti financiran sredstavima Europske Unije iz Europskogsocijalnog fonda.