Jasenovac

°C

JKP Jasenovačka voda d.o.o.

JKP Jasenovačka voda d.o.o.

Detaljnije

JKP Jasenovačka voda d.o.o. je trgovačko društvo s 3 zaposlena koje se kao osnovnom djelatnošću bavi pružanjem vodnih usluga u koje prvenstveno spadaju javna vodoopskrba i javna odvodnja otpadnih voda. Temeljni kapital Društva: 20.000,00 kuna. Organi Društva su: Skupština Uprava. Tvrtka je 100% u vlasništvu Općine Jasenovac. Osoba ovlaštena za zastupanje: Mario Posavac,dipl.ing. – direktor