Jasenovac

°C

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA

Detaljnije

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA

Narodna knjižnica i čitaonica počela je s radom 1998. godine a dovršena je i opremljena uz financijsku potporu Ministarstva kulture. 

Knjižni fond  broji 10640 knjiga zahvaljujući namjenskim sredstvima za kupnju knjiga otkupu Ministarstva kulture kao i sredstvima Općine Jasenovac. 

Knjižnica ima 225 korisnika. 

Knjižnica je funkcionalno ustrojena na odjele, zbirke i službe. 

Odjeli u knjižnici su: Odjel za odrasle, Dječji odjel i Multimedijski odjel. 

Adresa: Narodna knjižnica i čitaonica Jasenovac 
             Trg kralja Petra Svačića 10 
             44324 Jasenovac 

 Telefon: 044/672-365 
              044/672-587 
Fax:       044/672-586 

 

Radno vrijeme za korisnike: PONEDJELJAK – PETAK 8:00 – 15:00 h  

 

DOKUMENTI:

STATUT

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Izmjene pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Pravilnik o zaštiti od požara