Jasenovac

°C

Održana 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac

Održana 4. sjednica  Općinskog vijeća Općine Jasenovac

Novosti

U vijećnici Općine Jasenovac dana 20. prosinca 2017. godine s početkom u 18,00 sati održana je 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac.

Sjednici su bili nazočni svih 11 vijećnika, i to:  Dubravko Bradašić, predsjednik Općinskog vijeća, Željko Đurić i Ana Reiniger Vidaković, potpredsjednici Općinskog vijeća; Zdravko Bielić, Marko Kozić, Dalibor Šimičić, Ilija Braičić, Milinko Pavković, Ivan Marenić, Zdravko Mujagić i Ivan Vidaković.

Osim vijećnika sjednici su bili nazočni Općinska načelnica Marija Mačković i njezin zamjenik Silvije Balić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jasenovac Vesna Tomaz; voditelj računovodstva Biljana Dragić, komunalni redar Danijel Kušan i zapisničar Radmila Šimičić,  direktor  JKP „JASENOVAČKA VODA“ Mario Posavac, direktor društva „KOMUNALNI SERVISI JASENOVAC“ d.o.o.  Darko Jugović.

Sjednicom predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenovac Dubravko Bradašić. Prije prelaska na dnevni red koji su vijećnici primili uz saziv dan je na usvajanje Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća.

Primjedbi na zapisnik nije bilo. Nakon jednoglasno usvojenog zapisnika sa  3. sjednice, prešlo se na Dnevni red

 4. Sjednice Općinskog vijeća koji je također jednoglasno usvojen, i glasi:

DNEVNI RED SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Vijećnička  pitanja su postavili vijećnici Zdravko Mujagić i Ivan Vidaković na koje je odgovorila Općinska načelnica Marija Mačković.  Nakon vijećničkih pitanja  prešlo se na 2. točku dnevnog reda II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Jasenovac za 2017. godinu i Projekcije proračuna za 2017. - 2019. godinu sa Planom razvojnih programa po kojoj  je obrazloženje podnijela  načelnica Marija Mačković. U obrazloženju je istaknula da je po prijedlogu Izmjena dopuna Proračuna Općine Jasenovac iskazano smanjenje od 3.287.534,00 kune, te ovim izmjenama i dopunama Proračun Općine Jasenovac iznosi  8.560.197,43 kuna. Do znatnog  smanjenja je došlo jer u ovoj godini nisu realizirana sredstava po planiranim projektima, kao što je Reciklažno dvorište u Jasenovcu, sanacija deponije komunalnog otpada “Barutana” i još neki manji programi koji će se realizirati u idućoj godini. Općinsko vijeće jdnoglasno je usvojilo Izmjene i dopune Proračuna Općine Jasenovac kao i sve prateće Izmjene i dopune  Programa sve do 12. točke dnevnog reda.

Važno je za napomenuti kako su Općinski vijećnici jednoglasno prihvatili i predloženi Proračun Općine Jasenovac za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 13.668.582,00 kuna. Nakon toga i svi prateći programi uz proračun jednoglasno su usvojeni, kao i Odluka kojom se osiguravaju sredstva za redovito financiranje političkih stranaka.

Nadalje zbog izmjena Zakona o lokalnim porezima usvojena je i Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Jasenovac iz koje se briše porez na nekretnine. Nakon toga usvojena su sva Rješenja o imenovanju svih konstituiranih Odbora s prošle sjednice i to Odbora za gospodarstvo, Odbora za selo i poljoprivredu, Odbora za komunalne djelatnosti i Odbora za hrvatske branitelje.

Također dana je suglasnost na Statut Centra za pomoć i njegu, usvojene su odluke o raspisivanju javnih natječaja za izbor ravnatelj/ravnateljice Centra za pomoć i njegu i Narodne knjižnice i čitaonice u Jasenovcu. Usvojena su i Izvješća Javnog komunalnog poduzeća JASENOVAČKA VODA d.o.o. i KOMUNALNIH SERVISA JASENOVAC d.o.o. a  donesena je i Odluka o imenovanju direktora JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o.

Po završetku sjednice predsjednik Općinskog vijeća svim vijećnicima, njihovim obiteljima i svim  nazočnima zaželio je čestit i blagoslovljen Božić, te sretnu i uspješnu Novu 2017. godinu, kao i načenica Općine koja je svim vijećnicima uručila i prigodni poklon.