Jasenovac

°C

ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JASENOVAC

ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JASENOVAC

Novosti

Dana 7. lipnja 2017. godine u Vijećnici Općine Jasenovac s početkom u 13,00 sati održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac.

Koalicija stranaka HDZ i HSP osvojila je 80,36% ili 786 glasa, a zajednička lista stranaka SDP i HSS 19,63% ili 192 glasa.

U prvom krugu izbora s velikim brojem osvojenih glasova za općinsku načelnicu izabrana je Marija Mačković, koja ovu odgovornu funkciju u kontinuitetu obnaša od 1999. godine. Njen zamjenik u narednom mandatu biti će Silvio Balić.

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Jasenovac su nazočili Marija Mačković, Silvio Balić, Željko Đurić, Dubravko Bradašić, Zdravko Bielić, Marko Kozić, Dalibor Šimičić, Ilija Braičić, Milinko Pavković, Ivan Marenić, Ana Reiniger Vidaković, Zdravko Mujagić i Ivan Vidaković.

Sjednici je bila nazočna i Predstojnica Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji Kata Lerotić sa suradnicama Ivanom Marković - Palaić i Nikolinom Žunić-Matić.

Konstituirajućoj sjednici su prisustvovali Vesna Tomaz, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jasenovac,  članovi općinske uprave – Biljana Dragić, Lahorka Mijadžiković, Ivana Šimičić, Radmila Šimičić i Danijel Kušan, Jasminka Bradašić - Turistička zajednica Općine Jasenovac, ravnatelj Osnovne škole Branko Šepović, direktor JKP „Jasenovačka voda“ Mario Posavac, direktor  „Komunalni servisi Jasenovac“ d.o.o Darko Jugović, upraviteljica Poljoprivredne zadruge Julka Đilas, ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Tanja Šimičić i ravnateljica Centra za pomoć i njegu Jasenovac Jasminka Dragić, te zbor Udruge za očuvanje kulturne baštine.

Na Konstituirajućoj sjednici je utvrđeno da je od 11 mandata Općinskog vijeća Općine Jasenovac na izborima 21. svibnja 2017. godine 9 mandata osvojila koalicijska lista HDZ, HSP, a  2 mandata je osvojila koalicijska lista SDP, HNS:

Koalicijska lista HDZ, HSP - 9 vijećnika,

1. Ana Reiniger Vidaković

2. Željko Đurić

3. Dubravko Bradašić

4. Zdravko Bielić

5. Marko Kozić

6. Dalibor Šimičić

7. Ilija Braičić

8. Milinko Pavković

9. Ivan Vidaković

Koalicijska lista SDP,  HNS-  2 vijećnika,  

1. Zdravko Mujagić

2. Ivan Vidaković.

Nakon polaganja prisege vijećnici su jednoglasno za predsjednika Općinskog vijeća Općine Jasenovac izabrali Dubravka Bradašića,  za prvog potpredsjednika Željak Đurića i Anu Reiniger Vidaković za drugog potpredsjednika.

Predsjednik Općinskog vijeća  Dubravko Bradašić  se zahvalio na izboru te je istaknu kako se nada dobroj zajedničkoj suradnji u naredne četiri godine i zaključio sjednicu.