Jasenovac

°C

Održane Informativno-obrazovne radionice u sklopu projekta izgradnje reciklažnog dvorišta Jasenovac

Održane Informativno-obrazovne radionice u sklopu projekta izgradnje reciklažnog dvorišta Jasenovac

Novosti

Tvrtka Maxicon d.o.o. iz Zagreba 9. svibnja održala je radionice na području Općine Jasenovac vezane uz projekt izgradnje Reciklažnog dvorišta u Jasenovcu.

Radionice za djecu održane su u Osnovnoj školi u Jasenovcu i u Područnoj školi u Puskoj u prije podnevnim satima.

Informativno-obrazovna radionica za odrasle održana je u vijećnici Općine Jasenovac s početkom u 13,00 sati.

Radionice su koncipirane u vidu PP prezentacije i interaktivne komunikacije vezano uz gospodarenja otpadom na području Općine Jasenovac. Prisutnima je detaljno objašnjen postupak odvajanja otpada i način prikupljanja reciklažnog materijala.