Jasenovac

°C

PODMJERA 6.3. POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Novosti

Natječaj za provedbu podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« (NN 46/15).

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.

Rok za prijavu do 12. srpnja 2015. godine.

Sve informacije možete zatražiti u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.