Jasenovac

°C

Potpisani Ugovori s Ministarstvom kulture

Potpisani Ugovori s Ministarstvom kulture

Novosti

Ministarstvo kulture nakon provedenog Javnog poziva za kandidiranje Javnih potreba u kulturi za 2018. godinu na koji se prijavila Općina Jasenovac i njezine ustanove kao i župe , odobrilo je niz projekata vezano uz različite aktivnosti:

Investicijske potpore: 100.000,00 kn za opremanje i uređenje  Pučkog doma u Jasenovcu, 10.000, 00 kn za opremu Narodne knjižnice i čitaonice. Vezano za zaštićena nepokretna dobra odobreno je 100.000,00 kn za Ruralnu cjelinu Krapje, 100,000,00 kn  za Zidanicu  Krapje 133, 80.000,00 kn za uređenje tkz. objekta Kožare , te 100.000,00 kn za  Župnu crkvu Svetog Antuna u Krapju. Za pokretnu kulturnu baštinu odobreno je 90.000,00 kn za obnovu bočnog oltara u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije i Sv. Nikole. Za nabavku knjižne i neknjižne građe za Narodnu knjižnicu i čitaonicu odobreno je 20.000,00 kn.

U ime Općine Jasenovac Ugovore je potpisala Općinska načelnica Marija Mačković, knjižnice privremena ravnateljica Tanja Šimičić a  za sakralne objekte župnik Pejo Oršolić.