Jasenovac

°C

Problemi putnika u ulasku i silasku sa vlaka na Stajalištima Jasenovac i Višnjica

Problemi putnika u ulasku i silasku sa vlaka na Stajalištima Jasenovac i Višnjica

Novosti

Nakon što je općinska načelnica Marija Mačković ponovo uputila dopis Hrvatskim željeznicama i Ministarstvu mora,prometa i infrastrukture  vezano uz probleme ulaska i izlaska iz vlaka na Stajalištima Jasenovac i Višnjica, na radni sastanak odazvali su se  Ivan Tanković, direktor PP Remont pruga i  Željko Mihaljević direktor  Pružnih građevina d.o.o.. Isti su i obišli Stajališta Jasenova i Višnjica i uvjerili su se pri dolasku vlaka iz Zagreba-Siska da postoji stvarni problem ulaska i izlaska iz vlaka na postojećim stajalištima.

O načinu i mogućnosti rješavanja ovog problema  očitovat će se nakon razgovora u svojim upravama.

Općinska načelnica  Marija Mačković upoznala je nazočne da Općina Jasenovac neće odustati od rješavanja ovih problema ma kako put rješavanja bio dug i naporan.