Jasenovac

°C

PROJEKTNI PRIJEDLOG – GRAĐENJE RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

PROJEKTNI PRIJEDLOG – GRAĐENJE RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

Novosti

Općina Jasenovac po Zakonu o održivom gospodarenju u obvezi je osigurati funkcioniranje jednog reciklažnog dvorišta.

Još 2014. godine Općina Jasenovac kandidirala se na natječaj  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji nam je 100-% tnom iznosu financirao izradu projektne dokumentacije temeljem koje je ishođena pravomoćna Građevinska dozvola 30. lipnja 2015. godine.

Ove godine Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisalo je otvoreni  poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. -2020. godine. Općina Jasenovac na isti poziv prijavila je Gradnju reciklažnog dvorišta u Poljoprivredno industrijskoj zoni u Jasenovcu.

Provedba projekta financira se iz Kohezijskog fonda EU  dodjelom bespovratnih sredstava u maximalnom iznosu od 85%, a ostalih 15 %  vlastitog udjela Općina Jasenovac planira osigurati preko Fonda za sufinanciranje i provedbu projekata na lokalnoj razini unutar Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU:

Planirana vrijednost cjelokupne  investicije iznosi  1.738.388,00 kn, od toga se planira za građenje 1.208.989,00 kn, za opremu 374.950,00 kn i za nadzor, tehničku pomoć i informativno – obrazovne aktivnosti 154.449,00 kn.

Svrha ovog projekta je izgradnja reciklažnog dvorišta „Jasenovac“ u općini Jasenovac te doprinos povećanju stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koje se odlaže na odlagalište. Izgradnjom reciklažnog dvorišta potaknuti će se i povećati odvajanje, te prikupljanje problematičnog otpada iz kućanstava, električnog i elektroničkog otpada, glomaznog otpada te posebnih kategorija otpada i time osigurati njegovu odgovarajuću oporabu i zbrinjavanje.

Po završetku projekta Reciklažnim dvorištem upravljati će Komunalni servisi Jasenovac d.o.o., a predviđa se rad u jednoj smjeni, kao i raspodjela jednog zaposlenika iz postojećeg kadra kojima raspolažu Komunalni servisi Jasenovac d.o.o.

Tijekom provedbe projekta provoditi će se informativno-obrazovne aktivnosti kojima će se lokalno stanovništvo potaknuti na odvojeno sakupljanje otpada i educirati o pravilnom odvajanju otpada te korištenju reciklažnog dvorišta. U prvoj godini rada koja se očekuje 2019. godine očekuje se odvojeno prikupljanje ukupno 74 t otpada koji predstavlja izbjegnuti otpad koji se odlaže na odlagalište.