Jasenovac

°C

U Javnim radovima Općina zaposlila još 20 ljudi

U Javnim radovima Općina zaposlila još 20 ljudi

Novosti

Na otvoren poziv Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , Općina Jasenova nakon provedenog oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme zaposlila je 20 radnika/radnica u sklopu provedbe programa javnog rada Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava isti su zaposleni na šest mjeseci, od 19. prosinca 2017. do 18. lipnja 2018.

Troškove zapošljavanja na puno radno vrijeme u 100-postotnom iznosu financira HZZ, a radnicima koji od adrese stanovanja do mjesta rada imaju više od dva kilometra podmiruje i trošak prijevoza. Cilj je programa aktivirati veći broj osoba od početno planiranog na društveno korisnim poslovima prevencije požara i sanacije posljedica bujičnih poplava tijekom jeseni i zime te zaštiti okoliša. Prije svega osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada te nezaposlenih osoba s ugroženih područja. Javnim radom predviđeni su sanacija nerazvrstanih cesta, čišćenje drveća i niskog raslinja, saniranje divljih odlagališta otpada, održavanje poljskih putova, pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i putova. Tu je i čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i pruge.  Za vrijeme nepovoljnih vremenskih uvjeta radnike je moguće uputiti na čišćenje snijega, dostavu namirnica starijima i nemoćnima i druge društveno korisne poslove. Tko se mogao javiti na oglas definirano je uvjetima objavljenim na stranicama HZZ-a.

Šest mjeseci siguran posao i redovna primanja puno će značiti za još 20  obitelji. Općinska načelnica Marija Mačković  ističe da općinska uprava  ulaže goleme napore i čini sve da maksimalno iskoristi raspoložive mogućnosti i što većem broju nezaposlenih osigura privremeni posao. Općini Jasenovac je za javne radove tijekom 2917. godine  pojedinačno odobreno najviše radnika u županiji, što je još jedan pokazatelj odlične suradnje s HZZ-om. U rujnu je, podsjećamo, HZZ odobrio zahtjev  da se za 23 osobe koje su u kolovozu na tri mjeseca zaposlene na javnim radovima ugovor produlji za dodatna tri mjeseca.

Trenutno je u javnim radovima zaposleno 43 radnika/ radnice. Ujedno je to i velika obveza za one koji brinu o poslovima koje će obavljati , ali postoje i problem među ljudima  koji trebaju  shvatiti  da plaću svojim radom treba opravdati.