Jasenovac

°C

VAŽNO ! Proglašena elementarna nepogoda od poplava

VAŽNO ! Proglašena elementarna nepogoda od poplava

Novosti

Općinska načelnica Marija Mačković podnijela je zahtjev Županu Sisačko moslavačke županije za proglašenje šteta od elementarne nepogode poplave za područje općine Jasenovac zbog proglašenja izvanrednog stanja na zaštitnim vodnim građevinama uz vodotoke Savu, Unu, Trebež, Strug i retenciji Mokro polje.

Procijedne i zaobalne vode nanijele su velike štete na  poljoprivrednim površinama,  stambenim, gospodarskim  i društvenim  objektima i infrastrukturi.

Župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić dana 26. ožujka 2018. godine donio je Odluku o proglašenju elementarne nepogode 04- Poplava za zahvaćena područja Općine Lekenik, Općine Jasenovac, Grada Petrinje i Grada Hrvatske Kostajnice.

 Pozivaju se stanovnici Općine Jasenovac koji su pretrpjeli štete od poplava da podnesu Zahtjev za prijavu šteta  (za prvo privremeno izvješće) do 6. travnja 2018. godine  (petak) Općinskom Povjerenstvu za procjenu šteta od elementarne nepogode u Jedinstveni upravni odjel Općine Jasenovac.

Zahtjevi se zaprimaju svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 do petka 6. travnja u prostorijama Općine Jasenovac.