Jasenovac

°C

VODA IZ VODOVODA JASENOVAC ISPRAVNA ZA LJUDSKU POTROŠNJU

VODA IZ VODOVODA JASENOVAC ISPRAVNA ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Novosti

Uzorci vode uzeti na analizu od Zavoda za javno zdravstvo 21.3. 2018. godine od javnog isporučitelja vodnih usluga JKP „Jasenovačka voda“ UDOVOLJAVAJU Pravilniku o parametrima sukladnosti voda za ljudsku potrošnju.