Jasenovac

°C

ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU - Sastanak u Općini Jasenovac 28.5.2018.

Novosti

U ponedjeljak 28. 05. 2018. godine s početkom u 14,00 sati u vijećnici Općine Jasenovac održati će se sastanak vezan uz Zakon o poljoprivrednom zemljištu, javni uvid u nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Jasenovac i provedbu Sporazuma o izmjeri državnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Na sastanak se pozivaju svi zainteresirani.