Jasenovac

°C

Započeli radovi na izgradnji Reciklažnog dvorišta

Započeli radovi na izgradnji Reciklažnog dvorišta

Novosti

Započelo se sa izvođenjem radova na izgradnji Reciklažnog dvorišta u Jasenovcu.

Radove izvodi tvrtka PROMET GRAĐENJE d.o.o.  iz Požege koja je odabrana  kao najpovoljniji ponuditelj u postupku javne nabave sa iznosom ponude:  1.365.454,11, sa PDV-om. Uvedeni su u posao u ožujku, no zbog iznimno visokih vodostaja i poplava koje su pogodile područje općine Jasenovac radovi su odgođeni.

Kako su u travnju nastupili povoljniji vremenski uvjeti započeli su radovi  na izgradnji. Geodete su proveli iskolčenje, zatim je ograđeno gradilište, izvršeni su pripremni zemljani radovi,  pripremljena je deponija za dovoz građevinskog materijala.

 Za opremanje reciklažnog dvorišta odabrana je tvrtka MIPEK d.o.o. iz Križa koja je započela za proizvodnjom opreme, a vrijednost ugovorene  opreme iznosi 526.522,10 kn, sa PDV-pom.

Ugovoreni rok za dovršenje radova  je četiri mjeseca, te se očekuje kako će radovi i opremanje Reciklažnog dvorišta u Jasenovcu biti gotovi do sredine srpnja ove godine.

 Paralelno sa radovima provode se informativno-obrazovne aktivnosti kojima će se lokalno stanovništvo potaknuti na odvojeno sakupljanje otpada i educirati o pravilnom odvajanju otpada te korištenju reciklažnog dvorišta. Tiskani su promotivni letci koji su podijeljeni građanstvu uz račune za komunalnu naknadu . Također su tiskani i plakati koji su postavljeni u Općini Jasenovac i mjesnim odborima. Dana 09. svibnja 2018. godine planiraju se održati edukativne radionice za djecu u Osnovnoj školi Jasenovac i Područnoj školi Puska. Nakon toga planiraju se održati i edukativne radionice za odrasle po mjesnim odborima.

 Provedba projekta financira se iz Kohezijskog fonda EU , u sklopu operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. godine dodjelom bespovratnih sredstava u maksimalnom iznosu od 85%, a ostalih 10 %  vlastitog udjela Općina Jasenovac osigurala preko Fonda za sufinanciranje i provedbu projekata na lokalnoj razini unutar Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a 5% biti će financirano iz proračuna Općine Jasenovac.

 Svrha ovog projekta je izgradnja reciklažnog dvorišta „Jasenovac“ u općini Jasenovac te doprinos povećanju stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koje se odlaže na odlagalište. Izgradnjom reciklažnog dvorišta potaknuti će se i povećati odvajanje, te prikupljanje problematičnog otpada iz kućanstava, električnog i elektroničkog otpada, glomaznog otpada te posebnih kategorija otpada i time osigurati njegovu odgovarajuću uporabu i zbrinjavanje.