Jasenovac

°C

Kontakt

Adresa: Trg kralja Petra Svačića 19
44324 Jasenovac

Telefon: 044 / 672 - 005

OIB: 42512118827

E-mail: opcina_jasenovac@net.hr

Web: www.opcina-jasenovac.hr