JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Općine Jasenovac

hrsk jsNa temelju članka 18. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/19. i 42/20) i članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine“ broj 13/22) te članka 23. točke 6. Statuta Turističke zajednice Općine Jasenovac(„Službeni vjesnik“ broj 63/21)., te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Jasenovac o raspisivanju javnog natječaja za izbor direktora donesenoj na sjednici dana 15.06.2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Jasenovac raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Općine Jasenovac na mandatno razdoblje od 4 godine uz nepuno radno vrijeme (2 sata dnevno) - 1 izvršitelj/ca.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Natječaja na službenoj stranici Općine jasenovac www.opcina-jasenovac.hr.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se i zaprimaju na adresi: Turistička zajednica Općine Jasenovac, Turističko vijeće, Trg kralja Petra Svačića 19, 44324 Jasenovac, s naznakom „Ne otvarati – Natječaj za radno mjesto direktora/icu TZO Jasenovac“.

JAVNI_NATJEČAJ_ZA_TZOJ_-_2022.pdf