Radionica-LAG “Zeleni trokut”

LAG “Zeleni trokut” poziva potencijalne prijavitelje projekata sa područja Općine Jasenovac i Grada Novska na terensku radionicu u povodu objave 1. LAG natječaja za mjeru 6.3.1. Radionica će se održati u Općinskoj vijećnici u Jasenovcu, Trg kralja Petra Svačića 19, dana 12. ožujka 2018. godine sa početkom u *17:00 *sati. LAG će na terenskoj radionici prezentirati uvjete prihvatljivosti prijavitelja, kriterije odabira projekata i procedure provedbe natječaja.

Natječaja LAG-a Zeleni trokut za mjeru 6.3.1.

NATJEČAJ MOŽETE PREUZETI NA STRANICI

http://lag-zelenitrokut.com/?vrsta=2&kat=2&page=1&id=38