Važni dokumenti

Dokumenti

STATUT OPĆINE JASENOVAC

0.17 mb

20.12.2018.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Jasenovac 2018.g

1.32 mb

13.2.2019.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Jasenovac 2014.g

0.43 mb

13.2.2019.

POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

0.15 mb

20.12.2018.

Pravilnik o unutarnjem redu 2016.

0.18 mb

20.12.2018.

Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Općine Jasenovac

1.36 mb

21.3.2019.

Izvješće o isplaćenim tekućim donacija u 2018.

0.03 mb

8.2.2019.

Plan gospodarenja otpadom Općine Jasenovac

2.09 mb

12.2.2019.

Odluka da nije potrebna strateška procjena utjecaja na okoliš

1.68 mb

22.11.2018.

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Jasenovac

5.53 mb

26.11.2018.

Strateški razvojni program Općine Jasenovac

2.93 mb

22.11.2018.

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

0.35 mb

22.11.2018.

Izviješće o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom u SMŽ

0.54 mb

22.11.2018.

Izvješće o obavljenoj reviziji poduzetničkih zona u SMŽ

0.75 mb

22.11.2018.

Odluka o dodjeli stipendija

2.58 mb

12.2.2019.

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

0.08 mb

22.11.2018.

Odluka o proceduri naplate općinskih prihoda

3.15 mb

22.11.2018.

IZMJENA ODLUKE O NEKRETNINAMA

0.04 mb

22.11.2018.

IZMJENA ODLUKE O NEKRETNINAMA 2011 posebni uvjeti

0.03 mb

22.11.2018.

Procedura izdavanje naloga za službeni put i njihov obračun

0.55 mb

22.11.2018.

Procedura stvaranja ugovornih obveza u OJ

1.53 mb

22.11.2018.

Procedura zaprimanja računa, njihovoj provjeri i pravovremenom plaćanju u OJ

0.61 mb

22.11.2018.