Važni dokumenti

Dokumenti

STATUT OPĆINE JASENOVAC

0.17 mb

20.12.2018.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Jasenovac 2018.g

1.32 mb

13.2.2019.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Jasenovac 2014.g

0.43 mb

13.2.2019.

Dopune Pravilnika o unutarnjem redu

0.24 mb

2.10.2020.

POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

0.15 mb

20.12.2018.

Pravilnik o unutarnjem redu

5.2 mb

27.3.2020.

Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Općine Jasenovac

1.06 mb

27.3.2020.

Isplaćene donacije 2020.g.

0.01 mb

17.2.2021.

Izvješće o iznosu isplaćenih financijskih sredstava političkim strankama za 2019.g.

0.12 mb

28.2.2020.

Izvješće o isplaćenim tekućim donacijama u 2019.g.

0.18 mb

17.2.2020.

Izvješće o isplaćenim tekućim donacijama u 2018.g.

0.03 mb

8.2.2019.

Plan gospodarenja otpadom Općine Jasenovac

2.09 mb

12.2.2019.

Odluka da nije potrebna strateška procjena utjecaja na okoliš

1.68 mb

22.11.2018.

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Jasenovac

5.53 mb

26.11.2018.

Strateški razvojni program Općine Jasenovac

2.93 mb

22.11.2018.

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

0.35 mb

22.11.2018.

Izviješće o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom u SMŽ

0.54 mb

22.11.2018.

Evidencija komunalne infrastrukture 2019.g.

0.22 mb

27.8.2020.

Izvješće o obavljenoj reviziji poduzetničkih zona u SMŽ

0.75 mb

22.11.2018.

Odluka o dodjeli stipendija

2.58 mb

12.2.2019.

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

0.08 mb

22.11.2018.

Odluka o proceduri naplate općinskih prihoda

3.15 mb

22.11.2018.

IZMJENA ODLUKE O NEKRETNINAMA

0.04 mb

22.11.2018.

IZMJENA ODLUKE O NEKRETNINAMA 2011 posebni uvjeti

0.03 mb

22.11.2018.

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja službenih vozila i privatnih vozila za službene potrebe, mobilnih telefona za službene potrebe te sredstva reprezentacije

1.86 mb

20.3.2020.

Procedura izdavanje naloga za službeni put i njihov obračun

0.55 mb

22.11.2018.

Procedura stvaranja ugovornih obveza u OJ

1.53 mb

22.11.2018.

Procedura zaprimanja računa, njihovoj provjeri i pravovremenom plaćanju u OJ

0.61 mb

22.11.2018.

PROCEDURA IZDAVANJA, OBRAČUNA I ISPLATE PUTNIH NALOGA OPĆINE JASENOVAC

0.18 mb

4.12.2019.

PROCEDURA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA OPĆINE JASENOVAC

0.12 mb

4.12.2019.

ODLUKA O VISINI BLAGAJNIČKOG MAKSIMUMA OPĆINA JASENOVAC

0.13 mb

4.12.2019.

Registar nekretnina 2020.g. (komunalna infrastruktura)

0.29 mb

27.8.2020.

Odluka o komunalnim djelatnostima

0.21 mb

24.7.2020.

Odluka o komunalnoj naknadi

0.16 mb

24.7.2020.

Odluka o komunalnom doprinosu

0.17 mb

24.7.2020.

Odluka o vrijednosti boda

0.11 mb

24.7.2020.

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama O.J.

0.18 mb

27.10.2020.

Odluka o agrotehničkim mjerama zaštite od požara za O.J.

0.18 mb

29.7.2020.

Procedura ovlasti i odgovornosti nositelja funkcija upravljanja i raspolaganja sportskih građevina na području O.J.

0.55 mb

23.10.2020.

Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina

0.16 mb

29.7.2020.