Centar za pomoć i njegu Jasenovac

CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU JASENOVAC

Centar za pomoć i njegu Jasenovac je ustanova s 4 zaposlena koja je osnovana za pružanje usluga organiziranja prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanja drugih svakodnevnih potreba. Osnivač Centra je Općina Jasenovac.

 

Adresa

Trg kralja Petra Svačida 8

44324 Jasenovac

 

Kontakt

Telefon : 044/672-144

Fax : 044/672-144

Mail : centar_jasenovac@net.hr

 

Podaci

IBAN HR3523400091110654837

Privredna banka Zagreb d.d.

OIB 20211501710

Registar Trgovačkog suda u Zagreb Tt-13/7007-7

Trgovački sud u Zagrebu MBS 04092252

CENTAR Razina 21 Financijska Izvješća Za 2018. Godinu V 5.0.6 (8) CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU JASENOVAC

Bilješke Uz Obrazac RAS Funkcijski 2018. Godinu Centar Za Pomoć I Njegu Jasenovac

Bilješke Uz Obrazac P VRIO 2018. Godinu Centar Za Pomoć I Njegu Jasenovac

Bilješke Uz Obrazac Obveze 2018. Godinu Centar Za Pomoć I Njegu Jasenovac

Bilješke Uz Obrazac BIL 2018. Godinu Centar Za Pomoć I Njegu Jasenovac

Bilješke Uz Obrazac PR RAS Za 2018 .godinu Centar Za Pomoć I Njegu Jasenovac