Centar za pomoć i njegu Jasenovac

CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU JASENOVAC

Centar za pomoć i njegu Jasenovac je ustanova s 4 zaposlena koja je osnovana za pružanje usluga organiziranja prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanja drugih svakodnevnih potreba. Osnivač Centra je Općina Jasenovac.

 

Adresa

Trg kralja Petra Svačida 8

44324 Jasenovac

 

Kontakt

Telefon : 044/672-144

Fax : 044/672-144

Mail : centar_jasenovac@net.hr

 

Podaci

IBAN: HR3523400091110654837

Privredna banka Zagreb d.d.

OIB: 20211501710

Registar Trgovačkog suda u Zagreb Tt-13/7007-7

Trgovački sud u Zagrebu MBS 04092252

 

Centar za pomoć i njegu- financijska izvješća za 2019.godinu

Centar za pomoć i njegu- financijska izvješća za 2018.godinu